Nowiny

Nie, Biało-Niebieskie-Serce to nie tylko logo!

Biało-Niebieskie-Serce chce odpowiedzieć na pytania, które zadają sobie konsumenci. Nawet jeśli wiedzą jak jeść zdrowiej i lepiej, gubią się w w setkach atrakcyjnych nazw i obietnic wypisanych na kolorowych opakowaniach produktów.

Za nazwą Biało-Niebieskie-Serce kryje się mocne zobowiązanie podjęte na wszystkich poziomach łańcucha pokarmowego (od pola do widelca) dotyczące gleby, zwierząt hodowlanych i ludzi.

Nie, Biało-Niebieskie-Serce to nie tylko logo

Biało-Niebieskie-Serce to zbiorowy ruch dążący do poprawy odżywczej i środowiskowej jakości naszego jedzenia.

Zrzesza hodowców, producentów, konsumentów, naukowców, specjalistów ochrony zdrowia, kucharzy i pracowników gastronomii – wszystkich którym leży na sercu zdrowa dieta oparta na wartościowych produktach.

Biało-Niebieskie-Serce charakteryzuje produkty spożywcze, które odróżniają się od innych metodami chowu i uprawy szanującymi glebę, bio-różnorodność, godność zwierząt i ludzi, tworzącymi wartość dodaną, o wysokiej wartości odżywczej, smaczne i dobrze zbilansowane , których process produkcji jest w pełni etyczny a wpływ na środowisko mierzalny i regularnie badany.

Biało-Niebieskie-Serce  oznacza lepszą jakość, lepszy smak, większą gęstość odżywczą, mniejszy wpływ na naturalne środowisko. To wszystko jest mierzalne I udowodnione.

Produkty z Biało-Niebieskim-Sercem spełniają oczekiwania społeczne:

  • Dostępność cenowa pozwala większej liczbie konsumentów na ich zakup
  • Produkty są dobre dla ludzkiego zdrowia, co jest mierzalne i udowodnione.
  • Uczciwe metody produkcji , korzystniejsze dla zdrowia zwierząt, ograniczenie śladu węglowego
  • Docenianie regularnych producentów, upowszechnianie mierzalnych i udowodnionych metod i wyników ich działań, wzmocnienie kontaktów z konsumentami oraz dążenie do poprawy jakości całego rolnictwa.

Ty też możesz dokonać wyboru Biało-Niebieskiego -Serca i działać na rzecz:

  • ŚRODOWISKA: dywersyfikacja zasiewów na polach poprawia jakość gleby i zmniejsza ślad węglowy
  • DOBROSTAN ZWIERZĄT: Poprawa zdrowia zwierząt dzięki właściwej, dobrze zbilansowanej karmie
  • ZDROWA DIETA: Jedz dobrze i właściwie dobieraj składniki diety dzięki wysoko odżywczym, smacznym i dobrze zbilansowanym pokarmom
  • TRANSPARENTNOŚĆ:  łańcuch pokarmowy zapewniający kontrolę i transparentność na wszystkich etapach
  • GOSPODARKA CYRKULACYJNA : Dająca zysk naszym producentom i lokalnym rynkom oraz zapewniająca szeroki dostęp do zdrowej i zrównoważonej żywności.

Bądź na bieżąco !

Biało-Niebieskie-Serce zrzesza polskie przedsiębiorstwa i indywidualnych partnerów od poziomu hodowców i plantatorów do poziomu konsumentów ; tworząc zrównoważone rolnictwo i zdrowy model żywienia. Celem ich działalności jest poprawa  jakości i wartości odżywczych produktów spożywczych, a tym samym  żyzna gleba, czyste środowisko naturalne, zdrowe zwierzęta i ludzie.