Nasza wizja

Biało-Niebieskie-Serce zrzesza lokalnych producentów żywności, wprowadza zaawansowane metody i technologie po to by oferować polskim konsumentom: produkty o wysokiej jakości i wartości odżywczej, dostępne cenowo i asortymentowo oraz nie psujące środowiska naturalnego.
Biało-Niebieskie-Serce tworzy oddolny ruch na rzecz zdrowej żywności, właściwej diety, cieszący się rosnącą popularnością wśród konsumentów. Definiują go :

Szeroka dostępność asortymentowa

Transparentne metody produkcji i dystrybucji

Uczciwe praktyki w hodowli i uprawach

Wypełnialne zobowiązania co do zastosowanych środków i finalnych efektów

Naukowa podbudowa koncepcji Biało-Niebieskiego-Serca

Jesteśmy tym co jemy!

To udowodniona prawda, że zastosowane technologie i metody produkcji rolniczej determinują wartość odżywczą żywności i mają zasadniczy wpływ na nasze zdrowie i klimat w jakim żyjemy.

Nasza wiara w to” że żyzność gleby i jakość paszy mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne oraz zdrowie zwierząt i ludzi” opiera się na solidnej naukowej podstawie wieloletnich doświadczeń i projektów badawczych.  

Badania kliniczne przeprowadzone na początku wieku wspólnie z INRAE (Francuski Instytut d/s Rolnictwa, Żywności i Środowiska ) potwierdziły pozytywny wpływ diety zwierząt hodowlanych bogatej w kwasy Omega3- na ludzkie zdrowie – dowód potwierdzony w licznych artykułach prasowych periodyków popularno-naukowych z całego świata.

Od tej pory wiele ośrodków naukowych potwierdziło w swoich badaniach pozytywny wpływ zbilansowanej i zróżnicowanej paszy zwierzęcej na ludzkie zdrowie, jakość gleby oraz całego środowiska naturalnego (badania AGRALID, PROLEVAL i ONIRIS…).

W chwili obecnej międzynarodowy ruch Bleu-Blanc-Coeur kontynuuje badania i prace poznawcze dzięki niezależnej radzie naukowej stowarzyszenia , która zrzesza specjalistów z różnych dziedzin nauki: kardiologów, diabetyków, biochemików, ekspertów od żywienia, hodowli zwierząt i upraw….

Udowodnione praktycznie badania naukowe dają lepsze zrozumienie zależności pomiędzy: jakością gleby, metodami hodowli zwierząt i zdrowiem ludzi – te zależności były, są i zawsze będą naszą misją .

Biało-Niebieskie-Serce – wytyczne działania

By wypełnić nasze zobowiązania, Biało-Niebieskie-Serce stworzyło serię poradników dla wszystkich interesariuszy łańcucha pokarmowego. Zawierają one zaawansowane technologicznie metody i praktyki, które pomagają produkować żywność zgodnie z naszym zrównoważonym modelem działalności.

Wszyscy członkowie stowarzyszenia muszą poznać i stosować je w praktyce.

Biało-Niebieskie-Serce koordynuje stosowanie wytycznych; przez wszystkie etapy uprawy roślin jak i hodowli zwierząt.

Te wytyczne oparte są na podwójnym zobowiązaniu: co do użytych środków (= zastosowane procesy) oraz efekty końcowe (= minimalna akceptowana jakość i wartość odżywcza, która pozwala nosić godło Biało-Niebieskie-Serce)

Stworzono techniczne poradniki dla każdego rodzaju/gatunku zwierząt/roślin ktore są hodowane bądź uprawiane lokalnie. Określają one szczegółowe zobowiązania, ograniczenia, zasady monitorowania i kontroli produkcji .

To co odróżnia nasze podejście od innych to zobowiązanie do osiągnięcia konkretnych analizowalnych i wymierzalnych wyników.

Osiągnięte rezultaty produkcji są poddane szczegółowym analizom na każdym etapie procesu; od doboru paszy do talerza konsumenta.

Biało-Niebieskie-Serce zrzesza polskie przedsiębiorstwa i indywidualnych partnerów od poziomu hodowców i plantatorów do poziomu konsumentów ; tworząc zrównoważone rolnictwo i zdrowy model żywienia. Celem ich działalności jest poprawa  jakości i wartości odżywczych produktów spożywczych, a tym samym  żyzna gleba, czyste środowisko naturalne, zdrowe zwierzęta i ludzie.