Polityka prywatności

Data ostatniego uaktualnienia

Jako jednostka mająca dostęp do danych osobowych – Stowarzyszenie zarejestrowane we Francji – Association BLEU-BLANC-COEUR działające w Polsce pod nazwą Biało-Niebieskie-Serce przykłada wielką wagę do ochrony danych osobowych w zakresie zarówno Członka Stowarzyszenia jak i  Użytkownika Strony internetowej.

The BLEU-BLANC-COEUR Association podjęło się wprowadzenia adekwatnych działań by zapewnić ochronę wrażliwych danych osobowych I przetwarzać te dane w pełnej zgodności z  z odpowiednimi regulacjami prawnymi, a w szczególności European Regulation 2016/679 of April 27, 2016 (the “GDPR”: General Data Protection Regulation) and Law No. 78-17 of January 6, 1978 znane jako Ustawa o Ochronie Danych Osobowych .  

Niniejsza strona pozwoli Ci zrozumieć jakie dane osobowe zbieramy , co z nimi robimy, jak również w jaki sposób możesz chronic swoją prywatność w kontekście działalności w Stowarzyszeniu –  BLEU-BLANC-COEUR Association.

1. Jakie dane zbieramy?

Nasze działania obejmują zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych. Zakres danych osobowych jakie zbieramy zależy od charakteru współprcy z  BLEU-BLANC-COEUR Association. Zgodnie z Artykułem 4 Ustawy o Ochronie Danych osobowych (dalej UODO) “Dane” oznaczają każdą informację pozwalającą zidentyfikować osobę fizyczną w sposób pośredni bądź bezpśredni , w szczególności w odniesieniu do Danych Użytkownika – imię I nazwisko, numer dowodu osobistego, detale miejsca zamieszkania bądź też elementy specyficzne dla  cech fizycznych, psychicznych ekonomicznych, genetycznychkulturowych I społecznych – pozwalające na identyfikację danej osoby.  

Dane osobowe zebrane przez BLEU-BLANC-COEUR Association są komunikowane bezpośrednio przez daną osobę bądź zebrane z opisów działania danej osoby w Stowarzyszeniu.

BLEU-BLANC-COEUR Association może zbierać następujące informacje

– dane identyfikujące (nazwisko, imię, działalność etc)

– dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mailowy, pocztowy)

– wypełnione formularze i ankiety, badania opinii publicznej, komentarze/poglądy;

– Techniczne inforacje pozostawione w trakcie wyszukiwania (e.g.: IP address).

2. W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane?

Przetwarzanie Danych Osobowych jest prowadzone celem wypełnienia wyraźnie zdefiniowanych I określonych, legalnych zamiarów: utworzenia konta na naszej stronie, wstąpienia do Stowarzyszenia i uczestniczenia w jego działalności, potrzeby kontaktu z nami oraz subskrypcji naszego biuletynu.

BLEU-BLANC-COEUR Association zobowiązuje się do nieprzetwarzania Danych Osobowych dla innych celów, o ile nie uzyska wyraźnej zgody ze strony Użytkownika.   Ponadto, zobowiązujemy się do przetwarzania Danych Osobowych tylko w zakresie niezbędnym, nie rozszerzonym i odnoszącym się precyzyjnie do celów w jakich Dane te zostały zebrane.

3. Czy korzystamy z ciasteczek ?

Strona wykorzystuje technologię ciasteczek w celu poprawy jakości nawigacji i wsparcia Użytkowników. Przeglądając Stronę ciasteczka są zachowane w zasobach przeglądarki, niezależnie od użytego terminala ( komputer, tablet, smartfon). Są one użyte szczególnie w celu identyfikacji i analizy ruchu na Stronie.
Ciasteczka mają ustalony okres ważności w zależności od typu I pozwalają na identyfikację gościa w przypadku jego kolejnej wizyty na stronie. W każdym przypadku okres ważności nie może przekroczyć 13 miesięcy.
W każdym momencie możesz zdecydować o akceptacji wykorzystania ciasteczek bądź jej braku z wyjątkiem  typu ciasteczek wyjętych z pod tego prawa, które są niezbędne dla poruszania się po Stronie. Przykład – połączenie się z kontem założonym na stronie w celu potwierdzenia identyfikacji danej osoby.

4. Do kogo trafiają Dane ?

BLEU-BLANC-COEUR Association nie handluje danymi osobowymi. Jednakże, w procesie naszych działań jest możliwe iż Dane mogą trafić do Świadczeniodawców usług zamawianych przez nas. Są oni wtedy stricte zobowiązani do zachowania zasad bezpieczeństwa danych i zachowania poufności. Wszystkie Dane Osobowe zebrane i przetwarzane przez BLEU-BLANC-COEUR Association są przechowywane na serwerach na terenie EU.

5. Jak długo przechowujemy Twoje dane ?

Przechowujemy Twoje Dane tak długo, jak długo pozostajesz naszym członkiem, ale również po tej dacie po to by odpowiadać na skierowane do nas pytania oraz spełnić wymagania prawne, księgowe i analityczne. Możemy również zachować Twoje dane dla badan statystycznych. Na przykład, możemy skontaktować się z Tobą po upływie 3 lat od likwidacji konta, czy otwierałeś w tym okresie biuletyny które wysyłaliśmy na twojego e-maila.

6. Jakie masz prawa i jak je możesz egzekwować ?

Zgodnie z Ustawą GDPR 2016/679 of April 27, 2016, masz prawo do dostępu, poprawy oraz skasowania twoich Danych Osobowych, oraz prawo do ograniczenia I sprzeciwu co do ich przetwarzania. Masz również prawo do informacji w formie zapytania skierowanego do nas a dotyczącego szczegółów przetwarzania takich Danych, Ciebie dotyczących.
Te prawa mogą być egzekwowane poprzez kontakt z jednym z poniższych adresów:
– POCZTĄ: Association BLEU-BLANC-COEUR – BP 60138 35301 FOUGERES Cedex – FRANCE
– E-Mailem: dpo@bleu-blanc-coeur.com

7. Zmiana polityki prywatności

Nasza polityka prywatności może ulec zmianie, w szczególności, na skutek zmian w prawie i odnośnych regulacjach porządkowych.  W takim przypadku, konieczne będzie ustalenie daty w której takie zmiany zostały wprowadzone.

8. Cookies

  • Witajcie na stronie Biało-Niebieskie-Serce

Po to by zapewnić bezproblemowe przeszukiwanie naszej Strony, korzystamy z ciasteczek nawigacji i dajemy Ci wybór co chcesz aktywować. Baw się dobrze !

  • Statystyka i wiadomości dla odwiedzających

Liczenie kalorii jest bardzo ważne!

Hello! Nazywam się Annah Lytic i kocham numery! Jestem odpowiedzialna za liczenie wizyt na naszej stronie. Moje działanie bardzo pomaga ludziom tu zatrudnionym. Liczenie wizyt daje cenne wskazówki co do konieczności poprawy konkretnych funkcjonalności. 

Biało-Niebieskie-Serce zrzesza polskie przedsiębiorstwa i indywidualnych partnerów od poziomu hodowców i plantatorów do poziomu konsumentów ; tworząc zrównoważone rolnictwo i zdrowy model żywienia. Celem ich działalności jest poprawa  jakości i wartości odżywczych produktów spożywczych, a tym samym  żyzna gleba, czyste środowisko naturalne, zdrowe zwierzęta i ludzie.