Nasze zobowiązania

Biało-Niebieskie-Serce zobowiązuje się w stosunku do hodowców, firm przetwórczych, dystrybutorów, kadry naukowej oraz lekarskiej a przede wszystkim konsumentów – do wprowadzenia zrównoważonego modelu rolnictwa oraz produkcji żywności, tak by Polacy uzyskali łatwy i tani dostęp do produktów zdrowych i o wysokiej jakości (co gwarantuje logo i symbol Biało-Niebieskie-Serce).

Lecz by karmic ludzi zdrowo i smacznie. Niezbędne jest zadbanie o właściwą jakość gleby oraz warunków bytowych zwierząt hodowlanych!

Aby osiągnąć ten cel Biało-Niebieskie-Serce postuluje wprowadzenie różnorodnej ale dobrze zbilansowanej paszy, bogatej w kwasy tłuszczowe Omega -3 (len, lucerna…) , tak by konsumenci otrzymali zdrowe odżywcze i smaczne produkty a process ich powstawania będzie miał tylko pozytywny wpływ na glebę I środowisko.

Biało-Niebieskie-Serce i jej członkowie swoim codziennym wysiłkiem będą działać na rzecz

  • Środowiska: tworzenie bio-różnorodności, ciągła poprawa jakości gleby I organizmów w niej żyjących, zmniejszenie śladu węglowego poprzez zróżnicowanie zasiewów na naszych polach, tym samym poprawa jakości paszy i redukcja emisji metanu wytwarzanego przez wypasane na polach bydło.
  • Zwierząt hodowlanych: promowanie zróżnicowanej i naturalnej paszy, która wzmocni odporność zwierząt i poprawi ich dobrostan.
  • Ludzi: zapewnić konsumentom właściwą dietę, bogatą w szeroką gamę smacznych, niedrogich , łatwo dostępnych i właściwie zbilansowanych składników odżywczych.
  • Sprawiedliwej konkurencji na lokalnych rynkach: tworzenie wartości dodanej dla wszystkich uczestników gry rynkowej z jednoczesnym zapewnieniem łatwo dostępnych i wysoko-jakościowych produktów spożywczych dla wszystkich. Stworzenie przejrzystego łańcucha “ od pola do talerza” z gwarantowanym audytem jakościowym na każdym poziomie

Biało-Niebieskie-Serce zrzesza polskie przedsiębiorstwa i indywidualnych partnerów od poziomu hodowców i plantatorów do poziomu konsumentów ; tworząc zrównoważone rolnictwo i zdrowy model żywienia. Celem ich działalności jest poprawa  jakości i wartości odżywczych produktów spożywczych, a tym samym  żyzna gleba, czyste środowisko naturalne, zdrowe zwierzęta i ludzie.