Zobowiązania dla środowiska

Wspierając bio-różnorodność, poprawiając jakość gleby i zmniejszając ślad węglowy naszych produktów, dobierając nowe naturalne składniki pasz dla zwierząt hodowlanych i redukując emisję metanu.

Oferujemy wysokiej jakości pożywienie z szacunkiem dla naszej planety

Globalne ocieplenie, utrata bio-różnorodności, zatrucie gleby i powietrza, etc. Nie ma dnia, w którym  nie dowiadujemy się z mediów że nasza planeta cierpi i coraz mniej czasu zostało do ostatecznej katastrofy.  

Stało się zwyczajem wskazywanie na rolnictwo jak część gospodarki odpowiedzialną za wiele niedomagań naszej planety. Jednakże, nie ma jednego, właściwego typu rolnictwa i jest ono uzależnione od lokalnych warunków a tym samym środowisko w jakim funkcjonuje nie jest ani białe ani czarne tylko bardzo zróżnicowane…

Właściwe relacje pomiędzy odżywianiem a środowiskiem naturalnym to temat który nas pasjonuje i szukamy racjonalnych rozwiązań tego dylematu.  

Nasze rozwiązania

W Biało-Niebieskim-Sercu kultywujemy różnorodność od poziomu pola do naszego talerza! Więcej różnorodności na naszych polach dla bogatszej, zdrowszej,  żyźniejszej gleby, mniej monokultur, pestycydów natomiast więcej bio-różnorodności w karmie zwierząt hodowlanych co pozwoli na redukcję śladu gazów cieplarnianych dla dobra całej planety!

Biało-Niebieskie-Serce wprowadza analizę cyklu  życiowego (CLA) dla wszystkich produktów we współpracy z ośrodkami badawczymi o uznanej reputacji, takimi jak ADEME (Francuska Agencja Badania Środowiska i Zarządzania Energią oraz  INRAE (Francuski Instytut Badań nad Rolnictwem, Żywieniem i Środowiskiem ).
Ponadto, stopniowo wprowadzamy limity maksymalnego śladu węglowego dla karmy, która podawana jest w gospodarstwach naszych członków.  

Można już zauważyć, że udział dotychczas “wiodących” składników pasz stopniowo się zmniejsza wraz ze zmianami klimatycznymi (wpływ CO2) oraz obserwujemy stopniową eutrofizację  

Ponadto, segment bydła z przeznaczeniem na mięso i nabiał, pod wpływem modelu chowu BNS ogranicza emisję metanu. Od ponad 10 lat wspieramy hodowców,  zachęcamy ich do pomiaru i monitorowania emisji metanu w ich hodowli.  

To pozwoliło ustalić że hodowcy z pod znaku BNS potrafili zmniejszyć emisję metanu o przynajmniej 12%  (w zależności od sposobu żywienia).

Nasze badania i opracowane metody były pierwszymi oficjalnie uznanymi przez ONZ jako korzystne dla środowiska naturalnego przez UNFCCC (Konwencja o zmianach klimatycznych Narodów Zjednoczonych) w roku 2012.

Biało-Niebieskie-Serce przywraca polom, a w konsekwencji zestawom karmy : trawę, lucernę, len – które nie tylko przyczyniają się do różnorodności krajobrazowej ale przede wszystkim są bogate w np. kwasy Omega 3.

Omega 3 to kluczowe kwasy tłuszczowe dla całej ludzkości. Rekomendowane dzienne ilości jakie powinniśmy przyjmować nie odpowiadają rzeczywistości. Dlatego też promowanie ich spożycia jest szalenie ważne.

Tak wygląda wyzwanie jakie stoi przed Biało-Niebieskim-Sercem; to rozwój zrównoważonego rolnictwa a w konsekwencji poprawa jakości odżywczej pokarmów jakie spożywamy.  

Nasze zobowiązania

Biało-Niebieskie-Serce i nasi wszyscy członkowie są zobowiązani do:

  • Przywrócenia bio-różnorodności na pola: trawa, lecerna, len, łubin, fasola, bób …
  • Zredukowania śladu węglowego gotowych produktów (mięso, nabiał, jaja )
  • Mierzenia ekologicznego wpływu poprzez analizę cyklu życiowego zwierząt hodowlanych.
  • Dążenia do wyrugowania oleju palmowego ze składu karmy zwierząt hodowlanych.
  • Intensywnych działań na rzecz promowania lokalnych źródeł białka jako alternatywy do importowanych upraw (głównie soi ) .

Biało-Niebieskie-Serce zrzesza polskie przedsiębiorstwa i indywidualnych partnerów od poziomu hodowców i plantatorów do poziomu konsumentów ; tworząc zrównoważone rolnictwo i zdrowy model żywienia. Celem ich działalności jest poprawa  jakości i wartości odżywczych produktów spożywczych, a tym samym  żyzna gleba, czyste środowisko naturalne, zdrowe zwierzęta i ludzie.