Dla lokalnej gospodarki

Stworzenie wartości dodanej dla zaangażowanych jednostek rolnictwa poprzez dostępność cenową i asortymentową  dla lokalnych konsumentów.

W skrócie

Biało-Niebieskie-Serce to kolektywne podejście wzmacniające powiązania między rolnikami, hodowcami i polskimi konsumentami w celu zaopatrzenia rynku w zdrowe, odżywcze i zrównoważone produkty.

Efekty naszych badań

Należy przyznać, że ciąg kryzysów jakie dotknęły w ostatnich latach światowe rolnictwo (gąbczaste zwyrodnienie mózgu znane jako “choroba szalonych krów”, rozliczne skandale towarzyszące wypuszczaniu na rynek gotowych dań nie trzymających standardów zdrowia i jakości  – doprowadziły do utraty zaufania ze strony konsumentów oraz pojawienia się fałszywych teorii podważających zdroworozsądkowe podejście do kwestii zdrowego żywienia.

Niezależnie od uwarunkowań lokalnej produkcji rolniczej i dbałości o jej zrównoważony charakter, żywność jest bardzo często pochodną budżetu gospodarstw domowych a kwestia zdrowia przegrywa z kwestią ceny.  

W Biało-Niebieskim- Sercu, staramy się odbudować zerwane więzy pomiędzy konsumentami a producentami żywności na poziomie lokalnym. Chcemy przyczynić się do tworzenia wartości dodanej dla lokalnych rolników I hodowców, tak by oferując produkty swojej pracy – mogli żyć godnie.  

Nasze zobowiązania

Biało-Niebieskie-Serce i jego członkowie są zobowiązani do:

  • Rozwijania i dbania o jakość lokalnego rolnictwa

Biało-Niebieskie-Serce to jakościowe podejście, które wymusza transparentność procesu produkcji poprzez logo którym oznaczone są nasze produkty. Produkty importowane z innych krajów są dopuszczone do obrotu tylko wtedy, gdy w danym asortymencie brakuje lokalnych bądź jest ich niewystarczająca ilość. Importowane produkty za każdym razem muszą uzyskać autoryzację Rady Dyrektorów.

  • Redystrybucji wartości dodanej dla rolników zaangażowanych w produkcję

Od początków działalności BNS broniło zasady dzielenia się wypracowanym zyskiem z członkami/producentami jako filarami rozwoju ruchu po to by motywować do bardziej wydajnej pracy I osiągnięcia satysfakcji z działania.

  • Oferowania łatwo dostępnych produktów i wzmocnienia więzów z konsumentami

Wartościowe pożywienie nie powinno być dostępne tylko dla niektórych warstw społeczeństwa. BNS pracuje nad rozwojem różnych segmentów produkcji żywnościowej  mając na celu ograniczenie kosztów i zwiększenie asortymentu; tak by jakościowe produkty były dostępne dla wszystkich.

Ty również możesz włączyć się w nasze działania !

Biało-Niebieskie-Serce tworzy przyjazne środowisko; zrzeszające konsumentów, specjalistów ochrony zdrowia i dietetyków – wszystkich, których przekonała jakość produktów oznaczonych logo Biało-Niebieskie-Serce .

To środowisko, które podziela wspólne wartości wspiera działania naszych producentów, zakładów przetwórczych i dystrybutorów poprzez nagłaśnianie nowych produktów czy asortymentów oraz wyjaśnianie zalet oferowanych produktów.

Aktywiści naszego środowiska wspierają ruch na zasadach dobrowolności. Rejestracja jest dobrowolna i nie pociąga za sobą żadnych kosztów ani obowiązków kupowania jakichkolwiek produktów.

Biało-Niebieskie-Serce zrzesza polskie przedsiębiorstwa i indywidualnych partnerów od poziomu hodowców i plantatorów do poziomu konsumentów ; tworząc zrównoważone rolnictwo i zdrowy model żywienia. Celem ich działalności jest poprawa  jakości i wartości odżywczych produktów spożywczych, a tym samym  żyzna gleba, czyste środowisko naturalne, zdrowe zwierzęta i ludzie.