Zaangażowany bezpośrednio w rolnictwo czy hodowlę

Jesteś zaangażowany bezpośrednio w rolnictwo bądź hodowlę…

… I chcesz działać kolektywnie na rzecz zrównoważonego rolnictwa i polskiego  modelu żywieniowego od poziomu pola do talerza konsumenta.

Wstąpienie do ruchu Biało-Niebieskie-Serce jest otwarte dla wszystkich podmiotów gospodarczych.

W zależności od pola Twojego działania, możesz przyłączyć się do następujących segmentów:

  • Produkcja roślinna
  • Żywienie zwierząt
  • Produkcja zwierzęca
  • Indywidualna hodowla zwierząt
  • Przetwórstwo roślinne i zwierzące
  • Dystrybucja
  • Stowarzyszenia i organizacje konsumenckie
  • Organizacje zrzeszające rolników i/lub hodowców.

Wszyscy nasi członkowie są zobowiązani do przestrzegania wytycznych Biało-Niebieskiego-Serca , opartych na podwójnym zobowiązaniu; w zakresie użytych środków (= wprowadzone i zastosowane procesy) oraz osiągniętych rezultatów minimalny poziom jakości odżywczej wymagany przez godło Biało-Niebieskie-Serce)

Zgłoś się do nas po dodatkowe informacje lub wymianę doświadczeń

Niniejszym zgadzam się na otrzymywanie informacji od Biało-Niebieskie-Serce oraz kontaktowania się przy użyciu adresu e-mail, jaki podałem powyżej. Zostałem poinformowany , że mój adres e-mail będzie wykorzystany tylko i wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji i nie zostanie udostępniony osobom trzecim. *

Biało-Niebieskie-Serce zrzesza polskie przedsiębiorstwa i indywidualnych partnerów od poziomu hodowców i plantatorów do poziomu konsumentów ; tworząc zrównoważone rolnictwo i zdrowy model żywienia. Celem ich działalności jest poprawa  jakości i wartości odżywczych produktów spożywczych, a tym samym  żyzna gleba, czyste środowisko naturalne, zdrowe zwierzęta i ludzie.